پارامتر های  فرز سی ان سی چهار محور bridgeport vmc 1000 xp 4axise   با کنترل heidenhain 430 pa

پارامتر های فرز سی ان سی چهار محور bridgeport vmc 1000 xp 4axise با کنترل heidenhain 430 pa

10,000,000 ریال

heidenhain 430

4axise

بله