جستوجوی پیشرفته

جستوجو *
وضعیت دستگاه *
کشور سازنده *
سال ساخت *
محدوده قیمت *
1000000 ریال - 5000000 ریال
تعداد محور *
(mm) کورس محور X *
(mm) کورس محور X *
(mm) کورس محور Y *
(mm) کورس محور Y *
(mm) کورس محور Z *
(mm) کورس محور Z *
688 دستگاه CNC یافت شد
688 دستگاه CNC یافت شد