پارامتر های  فرز سی ان سی سه محور bridgeport vmc 1000 xp با کنترل heidenhain 370

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور bridgeport vmc 1000 xp با کنترل heidenhain 370

10,000,000 ریال

heidenhain 370

1998

بله