پارامتر های فرز سی ان سی سه محور cme bf 02   با کنترل heidenhain 426

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور cme bf 02 با کنترل heidenhain 426

10,000,000 ریال

heidenhain 426

1998

بله