پارامتر های فرز سی ان سی سه محور bridgeport vmc 560  با کنترل heidenhain 370

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور bridgeport vmc 560 با کنترل heidenhain 370

10,000,000 ریال

heidenhain 370

1996

بله