پارامتر های فرز سی ان سی سه محور Dugard Eagel 1300  (2)با کنترل heidenhain 410

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور Dugard Eagel 1300 (2)با کنترل heidenhain 410

10,000,000 ریال

Heidenhain 410

2001

بله