پارامتر های تراش سی ان سی دو محور MORI SEIKI SL 25   با کنترل FANUC 10T

پارامتر های تراش سی ان سی دو محور MORI SEIKI SL 25 با کنترل FANUC 10T

10,000,000 ریال

FANUC 10

1989

بله