پارامترهای فرز سی ان سی Miyano TSV 21 با کنترل FANUC OM

پارامترهای فرز سی ان سی Miyano TSV 21 با کنترل FANUC OM

15,000,000 ریال

CNC Parameters

پارامترهای سی ان سی

بله