پارامترهای فرز سی ان سی KITAMURA MY CENTER zero با کنترل FANUC OM

پارامترهای فرز سی ان سی KITAMURA MY CENTER zero با کنترل FANUC OM

15,000,000 ریال

CNC Parameters

پارامترهای سی ان سی

بله