پارامترهای فرز سی ان سی ANAYAK ANAK MATIC 13 با کنترل HEDINHAIN  TNC 530i

پارامترهای فرز سی ان سی ANAYAK ANAK MATIC 13 با کنترل HEDINHAIN TNC 530i

10,000,000 ریال

CNC Parameters

پارامترهای سی ان سی

بله