پارامتهای تراش سی ان سی WHACHEON ECO 2N با کنترل FANUC OT

پارامتهای تراش سی ان سی WHACHEON ECO 2N با کنترل FANUC OT

10,000,000 ریال

CNC Parameters

پارامترهای سی ان سی

بله