پارامتهای تراش سی ان سی Mori Seiki sl 250A با کنترل MSC 518 FANUC 18

پارامتهای تراش سی ان سی Mori Seiki sl 250A با کنترل MSC 518 FANUC 18

10,000,000 ریال

CNC Parameters

پارامترهای سی ان سی

بله