پارامتر های  فرز سی ان سی چهار محور yang smv1000   با کنترل Fanuc omd

پارامتر های فرز سی ان سی چهار محور yang smv1000 با کنترل Fanuc omd

10,000,000 ریال

fanuc omd

1999

بله