پارامتر های  فرز سی ان سی سه محور WAGNER WMC 1100   با کنترل Siemens 810D

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور WAGNER WMC 1100 با کنترل Siemens 810D

10,000,000 ریال

siemens810d

2005

بله