پارامتر های  فرز سی ان سی سه محور RECKERMANN RBZ 1050    با کنترل HEIDENHAIN I530

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور RECKERMANN RBZ 1050 با کنترل HEIDENHAIN I530

10,000,000 ریال

 HEIDENHAIN I530

2009

بله