پارامتر های  فرز سی ان سی سه محور QUASER MV 154 P  با کنترل HEIDENHAIN 530

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور QUASER MV 154 P با کنترل HEIDENHAIN 530

10,000,000 ریال

QUASER  MV 154 P

2005

بله