پارامتر های  فرز سی ان سی سه محور MORI SEIKI AL2  با کنترل Fanuc 10

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور MORI SEIKI AL2 با کنترل Fanuc 10

10,000,000 ریال

Fanuc 10

1986

بله