پارامتر های  فرز سی ان سی سه محور MAS MCV 500  با کنترل Heidenhain 407

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور MAS MCV 500 با کنترل Heidenhain 407

10,000,000 ریال

Heidenhain 407

1998

بله