پارامتر های  فرز سی ان سی سه محور Hartford vmc 1020 S با کنترل HEIDENHAIN 426

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور Hartford vmc 1020 S با کنترل HEIDENHAIN 426

10,000,000 ریال

HEIDENHAIN 426

2000

بله