پارامتر های  فرز سی ان سی سه محور hardinge vmc 600ii با کنترل FANUC  OMD

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور hardinge vmc 600ii با کنترل FANUC OMD

10,000,000 ریال

FANUC  OMD

2002

بله