پارامتر های  فرز سی ان سی سه محور FEELER FV 800A با کنترل FANUC OM

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور FEELER FV 800A با کنترل FANUC OM

10,000,000 ریال

FANUC OM

1997

بله