پارامتر های  فرز سی ان سی سه محور Eikon MV2 1500    با کنترل FANUC OI MC

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور Eikon MV2 1500 با کنترل FANUC OI MC

10,000,000 ریال

FANUC OI MC

2008

بله