پارامتر های  فرز سی ان سی سه محور Bridgeport  vmc 1000 xp با کنترل heidenhain 410

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور Bridgeport vmc 1000 xp با کنترل heidenhain 410

10,000,000 ریال

heidenhain 410

2002

بله