پارامتر های  فرز سی ان سی سه محور Anayak ANAK MATIC 10   با کنترل Fanuc 18m

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور Anayak ANAK MATIC 10 با کنترل Fanuc 18m

10,000,000 ریال

fanuc 18m

3axise

بله