پارامتر های  فرز سی ان سی دو پالت DAEWOO VCE V35 با کنترل Fanuc OM

پارامتر های فرز سی ان سی دو پالت DAEWOO VCE V35 با کنترل Fanuc OM

10,000,000 ریال

Fanuc om

1996

بله