پارامتر های  تراش سی ان سی دو محور MORI SEIKI SL 25   با کنترل FANUC OT

پارامتر های تراش سی ان سی دو محور MORI SEIKI SL 25 با کنترل FANUC OT

10,000,000 ریال

FANUC OT

1990

بله