پارامتر های  تراش سی ان سی دو محور LEADWELL T6    با کنترل Fanuc oi Mate tc

پارامتر های تراش سی ان سی دو محور LEADWELL T6 با کنترل Fanuc oi Mate tc

10,000,000 ریال

Fanuc oi Mate tc

2008

بله