پارامتر های فرز سی ان سی چهار محور supermax ycm vmc 165a با کنترل Fanuc om

پارامتر های فرز سی ان سی چهار محور supermax ycm vmc 165a با کنترل Fanuc om

10,000,000 ریال

Fanuc om

1996

4axise

بله