پارامتر های فرز سی ان سی سه محور YANG SMV 600 (2) با کنترل Fanuc OMD

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور YANG SMV 600 (2) با کنترل Fanuc OMD

10,000,000 ریال

Fanuc omd

1999

بله