پارامتر های فرز سی ان سی سه محور SPINNER VC 860 4AXISE   با کنترل FANUC 21I TB

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور SPINNER VC 860 4AXISE با کنترل FANUC 21I TB

10,000,000 ریال

FANUC 21I TB

4AXISE

بله