پارامتر های فرز سی ان سی سه محور QUASER C 1065با کنترل Heidenhain 426

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور QUASER C 1065با کنترل Heidenhain 426

10,000,000 ریال

HEIDENHAIN 426

2000

بله