پارامتر های فرز سی ان سی سه محور match macker 1100با کنترل Fanuc oi

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور match macker 1100با کنترل Fanuc oi

10,000,000 ریال

Fanuc oi

2003

بله