پارامتر های فرز سی ان سی سه محور HARTFORD VMC 1020 SP  با کنترل heidenhain 430

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور HARTFORD VMC 1020 SP با کنترل heidenhain 430

10,000,000 ریال

HEIDENHAIN 430

2003

بله