پارامتر های فرز سی ان سی سه محور CINCINNATI ARROW 500 با کنترل Heidenhain 430

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور CINCINNATI ARROW 500 با کنترل Heidenhain 430

10,000,000 ریال

HEIDENHAIN 430

2001

بله