پارامتر های فرز سی ان سی سه محور CINCINNATI ARROW 500با کنترل Fanuc 18i

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور CINCINNATI ARROW 500با کنترل Fanuc 18i

10,000,000 ریال

Fanuc 18i

1998

بله