پارامتر های فرز سی ان سی سه محور Chevalier 2040 vmc  با کنترل heidenhain 410

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور Chevalier 2040 vmc با کنترل heidenhain 410

10,000,000 ریال

HEIDENHAIN 410 MA

بله