پارامتر های فرز سی ان سی سه محور ABENE SVM 4H با کنترل HEIDENHAIN 407

پارامتر های فرز سی ان سی سه محور ABENE SVM 4H با کنترل HEIDENHAIN 407

10,000,000 ریال

HEIDENHAIN 407

3Axise

بله