پارامتر های دستگاه سی ان سی ANAYAK ANAK ATIC 7   با کنترل Fanuc om

پارامتر های دستگاه سی ان سی ANAYAK ANAK ATIC 7 با کنترل Fanuc om

10,000,000 ریال

بک آپ پارامترهای فرز سی ان سی سه محور آنایاک با کنترل فانوک او ام سال ساخت 1998

بله