پارامتر های دستگاه سی ان سی چهار محور CINCINNATI SABRE 1000 با کنترل Fanuc 18i

پارامتر های دستگاه سی ان سی چهار محور CINCINNATI SABRE 1000 با کنترل Fanuc 18i

10,000,000 ریال

بک آپ فرز سی ان سی چهار محور سینسیناتی

fanuc 18i

بله