پارامتر های دستگاه سی ان سی پنج محور DECKEL MAHO DMU 70 V با کنترل HEIDENHAIN 426PA

پارامتر های دستگاه سی ان سی پنج محور DECKEL MAHO DMU 70 V با کنترل HEIDENHAIN 426PA

10,000,000 ریال

بک آپ پارامترهای فرز سی ان سی پنج محور دکل ماهو

HEIDENHAIN 426PA

1999

بله