پارامتر های دستگاه سی ان سی سه محور YANG SMV1000   با کنترل Fanuc omd

پارامتر های دستگاه سی ان سی سه محور YANG SMV1000 با کنترل Fanuc omd

10,000,000 ریال

Fanuc omd

1999

بله