پارامتر های دستگاه سی ان سی سه محور YANG SMV 600    با کنترل Fanuc omd

پارامتر های دستگاه سی ان سی سه محور YANG SMV 600 با کنترل Fanuc omd

10,000,000 ریال

Fanuc omd

1999

بله