پارامتر های دستگاه سی ان سی سه محور SAEILO KV 1000 با کنترل Fanuc omd

پارامتر های دستگاه سی ان سی سه محور SAEILO KV 1000 با کنترل Fanuc omd

10,000,000 ریال

Fanuc omd

3axise

1999

بله