پارامتر های دستگاه سی ان سی سه محور QUASER MV 204 با کنترل Fanuc 18m

پارامتر های دستگاه سی ان سی سه محور QUASER MV 204 با کنترل Fanuc 18m

10,000,000 ریال

Fanuc 18m

1999

بله