پارامتر های دستگاه سی ان سی سه محور LGB HURON PFCNC 10050 با کنترل HEIDENHAIN 430

پارامتر های دستگاه سی ان سی سه محور LGB HURON PFCNC 10050 با کنترل HEIDENHAIN 430

10,000,000 ریال

HEIDENHAIN 430

2003

بله