پارامتر های دستگاه سی ان سی سه محور LEADWELL MCH 500     با کنترل Fanuc om

پارامتر های دستگاه سی ان سی سه محور LEADWELL MCH 500 با کنترل Fanuc om

10,000,000 ریال

Fanuc om

1990

بله