پارامتر های دستگاه سی ان سی سه محور HARTFORD VMC 850 با کنترل Fanuc omd

پارامتر های دستگاه سی ان سی سه محور HARTFORD VMC 850 با کنترل Fanuc omd

10,000,000 ریال

Fanuc omd

1997

بله