پارامتر های دستگاه سی ان سی سه محور Dugard eagle 1300 با کنترل HEIDENHAIN 410

پارامتر های دستگاه سی ان سی سه محور Dugard eagle 1300 با کنترل HEIDENHAIN 410

10,000,000 ریال

بک آپ پارامترهای فرز سی ان سی سه محور دوگارد اگل 1300

heidenhain 410

2003

بله