پارامتر های دستگاه سی ان سی دو محور GOODWAY GCL 2L با کنترل Fanuc ot

پارامتر های دستگاه سی ان سی دو محور GOODWAY GCL 2L با کنترل Fanuc ot

10,000,000 ریال

Fanuc ot

1999

بله