پارامترهای فرز سی ان سی Takumi ler vm 100 با کنتزل Heidenhain 426

پارامترهای فرز سی ان سی Takumi ler vm 100 با کنتزل Heidenhain 426

10,000,000 ریال

CNC Parameters

پارامترهای سی ان سی

بله